LEMBAR PENGESAHAN DARI
PEMBIMBING PENULISAN LAPORAN


Laporan praktik kerja industri telah diperiksa dan disahkan pada:


Hari………..……….Tanggal………………….….….Tahun 2011Pembimbing Teknis,                                                    Pembimbing Nonteknis,
Danu Winardi, S.T., CCNA                                                Yenni Elvira Syofyan, S.Pd.
NUPTK 7459749652200013                                      NIP 196909251997022005
LEMBAR PENGESAHAN DARI SEKOLAHLaporan praktik kerja industri telah diperiksa dan disahkan pada:


Hari………..……….Tanggal………………….….….Tahun 2011
Kepala Program Keahlian                                           Wakil Kepala Sekolah
Teknik Komputer Jaringan,                                         Bidang Hubungan Industri,
Danu Winardi, S.T., CCNA                                                Ujang Tohari, S.Pd.
NUPTK 7459749652200013                                      NIP 197205292000031004Mengetahui,
Kepala SMKN 1 Cibinong,
Syukur Heryasumirat, S.Pd., M. M
NIP 19560509197512001
LEMBAR PENGESAHAN DARI
DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI)


PT Aplikanusa Lintasarta
Jalan M.H. Thamrin Kav.3 Menara Thamrin Lantai 12, Jakarta Pusat 10250

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui pada:
Hari/Tanggal:…………………………………


Oleh:
Assisten Manager Operasi TI                                  Pembimbing
Yulianto                                                                    Harindra Wisnu Pradhana
NIK 77970702                                                            NIK 86101061

1 comments: