07:25
1

LEMBAR PENGESAHAN DARI
PEMBIMBING PENULISAN LAPORAN


Laporan praktik kerja industri telah diperiksa dan disahkan pada:


Hari………..……….Tanggal………………….….….Tahun 2011



Pembimbing Teknis,                                                    Pembimbing Nonteknis,




Danu Winardi, S.T., CCNA                                                Yenni Elvira Syofyan, S.Pd.
NUPTK 7459749652200013                                      NIP 196909251997022005












LEMBAR PENGESAHAN DARI SEKOLAH



Laporan praktik kerja industri telah diperiksa dan disahkan pada:


Hari………..……….Tanggal………………….….….Tahun 2011




Kepala Program Keahlian                                           Wakil Kepala Sekolah
Teknik Komputer Jaringan,                                         Bidang Hubungan Industri,




Danu Winardi, S.T., CCNA                                                Ujang Tohari, S.Pd.
NUPTK 7459749652200013                                      NIP 197205292000031004



Mengetahui,
Kepala SMKN 1 Cibinong,




Syukur Heryasumirat, S.Pd., M. M
NIP 19560509197512001
LEMBAR PENGESAHAN DARI
DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI)


PT Aplikanusa Lintasarta
Jalan M.H. Thamrin Kav.3 Menara Thamrin Lantai 12, Jakarta Pusat 10250

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui pada:
Hari/Tanggal:…………………………………


Oleh:




Assisten Manager Operasi TI                                  Pembimbing




Yulianto                                                                    Harindra Wisnu Pradhana
NIK 77970702                                                            NIK 86101061

1 comments: